Informatii utile

A. Conditii de obtinere a permisului de conducere categoria B :

Sa aiba vârsta de cel putin 17 ani si 9 luni;
Sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria B; 
Sa nu fi fost condamnata definitiv pentru una din infractiunile prevazute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat, cu exceptia cazurilor in care a intervenit amnistia sau reabilitarea; 
Sa fi absolvit cursurile unei scoli de soferi; 
Sa fie declarat admis in urma sustinerii examenului cu politia (proba teoretica si proba practica).

B. Acte necesare pentru inscrierea la scoala de soferi:

Cartea /Buletinul de Identitate; 
Avans minim in valoare de 300 RON ;
Cazierul Judiciar cu mentiunea "EXAMEN AUTO" (sa fie in termen - nu mai vechi de 6 luni de la data eliberarii de catre organele de politie); 
Aviz Psihologic cu mentiunea "apt psihologic curs auto categ. B"; 
Buletin de Analize Medicale impreuna cu dovada platii (chitanta sau bon fiscal) precum si stampila Unitatii Sanitare Autorizate din care sa reiasa ca ati efectuat setul de analize medicale conforme in vederea obtinerii permisului de conducere si ca sunteti apt din punct de vedere medical pentru a incepe cursurile scolii de soferi;

* IMPORTANT!!! In cazul in care NU aveti efectuate Testarea Psihologica si/sau setul de Analize Medicale, va vom trimite in aceeasi zi la o clinica autorizata cu care colaboram pentru a obtine avizele necesare (Psihologic si/sau Medical).

C. Acte necesare la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria B:

Fisa medicala (eliberata de una dintre policlinicile agreate de Politia Municipiului Bucuresti); 
Avizul psihologic; 
Certificatul de cazier judiciar cu mentiunea pentru examenul auto; 
Copie xerox dupa B.I. sau C.I.; 
Chitanta CEC taxa de examen auto;

Chitanta CEC  taxa permis auto

Toate celelalte acte necesare depunerii dosarului la politie se vor pregati de catre scoala de soferi .

D. Despre examenul pentru obtinerea permisului de conducere:

Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine cu politia si consta intr-o proba teoretica si una practica, in zile diferite. 
Proba teoretica consta in:

Rezolvarea unui chestionar informatizat (pe calculator) de verificare a cunostintelor teoretice ce contine 26 intrebari. Timpul alocat rezolvarii unui chestionar de verificare a cunostintelor teoretice este de 30 minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 intrebari rezolvate corect.

Proba practica consta in:

Conducerea autoturismului pe traseu in una din zonele de pregatire practica agreate de Inspectoratul General al Politiei. 
Proba de indemanare in oras (parcarea laterala cu spatele, gararea, plecarea din rampa, mersul cu spatele, intoarcerea din trei miscari)

Elevii cu domiciliul stabil in Bucuresti vor sustine examenul in Bucuresti, pe masina pe care au efectuat instruirea practica. Elevii care nu au domiciliul in Bucuresti vor sustine examenul in localitatea de resedinta.

Dosarul pentru examen va fi depus NUMAI de catre elev (conditie impusa de D.R.P.C.I.V. de la 1 august 2008) la biroul Examinari - etaj 1 din Sos. Pipera nr.49, sector 1 (cladirea- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule), ramanand ca in aceeasi zi sa sustina examenul teoretic 
La examen este obligatoriu sa aveti la dumneavoastra actul de identitate impreuna cu dosarul de examinare 
La traseu vor merge numai elevii care au promovat proba teoretica, acest lucru avand loc la o data si un loc de intalnire stabilit in ziua sustinerii probei teoretice 
Cei care nu vor sa sustina proba de traseu stabilita, se pot reprograma la Directia Regim Permise de Conducere si inmatriculari Vehicule - Sos. Pipera, nr.49, sector 1, dupa ziua in care a fost initial facuta prima programare.

Candidatii declarati admisi:

Candidatii declarati admisi la ambele probe (proba teoretica - sala si proba practica - traseu) se vor prezenta dupa aproximativ 1-2 zile de la sustinerea examenului, la sediul politiei (Directia Regim Permise si Inmatriculari Vehicule) din sos. Pipera, nr.49, sector 1 in vederea ridicarii Permisului de Conducere.

Candidatii declarati respinsi:

Candidatii declarati respinsi la oricare dintre probe se vor prezenta dupa minim 16 zile calendaristice la sediul Politiei din sos. Pipera, nr.49, sector 1 in vederea sustinerii unui nou examen. Cursul absolvit este valabil timp de 1 an de la data terminarii scolii de soferi. Dupa acest interval va fi necesara refacerea cursului integral de scoala de soferi.

Galerie de imagini